Barijerni stub – STB

Kategorija

Barijerni stub, materija hrom sjaj, visina 1m.